About

.

mình là nguyệt.

mình thích viết lách, thích bản thân từ ‘viết lách’ và cả hoạt động viết lách.

nhưng vì suy nghĩ của mình cứ khó diễn đạt thành một bài hoàn chỉnh nên mình chọn viết lách bằng cách dịch.

dịch cũng là viết lách, thậm chí là viết lách hai lần: lần một chuyển ngữ, lần hai làm văn.

 

(https://twitter.com/gurizurigrizzly // nguyett.tumblr.com)

Advertisements