About

.

mình đang nói xin chào với thế giới nè~ (hãy chào lại đi vì đó là phép lịch sự)

mình là nguyệt.

mình dịch và làm sub những thứ mình thích.

(nhỡ chẳng may có bạn nào muốn giao lưu thì: https://twitter.com/gurizurigrizzly // nguyett.tumblr.com)