Phỏng theo EX’ACT Album Interview

Phỏng theo EX’ACT Album Interview

Vì album lần này có phần phỏng vấn nhiều câu hỏi hay nên mình cũng muốn tự trả lời xem thế nào. Chắc vài năm sau đọc lại sẽ thấy rất vui nhỉ.

(nhắc lại rằng đây là mình tự trả lời nhé, không phải bài dịch phần trả lời của bất cứ thành viên nào nhé)

Continue reading “Phỏng theo EX’ACT Album Interview”

Advertisements